Video servisi Golubica mira

Vizija

Otvoreno , svjesno i odgovorno društvo građana koji aktivno doprinose u razvoju i poštivanju  temeljnih sloboda i prava čovjeka i građanina propisanim Ustavom Republike Hrvatske i svim priznatim međunarodnim konvencijama.

Misija

Ratne veterane kroz organizaciju preobratiti u poziciju Branitelja trajnog mira  koji hrabro ukazuju na društvene tabue i konflikte , i utječu preventivno i edukacijski na demokratske i mirovne procese u Republici Hrvatskoj i široj Regiji.  

Ciljevi

Operativno okupljanje hrvatskih razvojačenih branitelja i prijatelja udruge radi pružanja pomoći  pripadnicima Udruge kroz:

Očuvanje i razvijanje građanskih sloboda i demokracije i ostvarivanje Ustavnih prava

Razvijanje demokratskih društveno građanskih odnosa i vlasti

Jačanje demokratske svijesti i solidarnosti i patriotizma svih građana Republike Hrvatske

Jačanje nacionalne ravnopravnosti i jednakih prava svih nacija u RH

Obrane slobode nezavisnosti i demokratskog razvoja svih institucija društva i mir u svijetu

Odgovornost funkcioniranja svih društvenih institucija

Copyright (c) HURBDR - Hrvatska Udruga Razvojačenih Branitelja Domovinskog Rata