Video servisi Golubica mira

Vizija

Otvoreno , svjesno i odgovorno dru?tvo gra?ana koji aktivno doprinose u razvoju i po?tivanju? temeljnih sloboda i prava ?ovjeka i gra?anina propisanim Ustavom Republike Hrvatske i svim priznatim me?unarodnim konvencijama.

Misija

Ratne veterane kroz organizaciju preobratiti u poziciju Branitelja trajnog mira? koji hrabro ukazuju na dru?tvene tabue i konflikte , i utje?u preventivno i edukacijski na demokratske i mirovne procese u Republici Hrvatskoj i ?iroj Regiji.??

Ciljevi

Operativno okupljanje hrvatskih razvoja?enih branitelja i prijatelja udruge radi pru?anja pomo?i? pripadnicima Udruge kroz:

O?uvanje i razvijanje gra?anskih sloboda i demokracije i ostvarivanje Ustavnih prava

Razvijanje demokratskih dru?tveno gra?anskih odnosa i vlasti

Ja?anje demokratske svijesti i solidarnosti i patriotizma svih gra?ana Republike Hrvatske

Ja?anje nacionalne ravnopravnosti i jednakih prava svih nacija u RH

Obrane slobode nezavisnosti i demokratskog razvoja svih institucija dru?tva i mir u svijetu

Odgovornost funkcioniranja svih dru?tvenih institucija

Copyright (c) HURBDR - Hrvatska Udruga Razvojačenih Branitelja Domovinskog Rata